Tillbaka till föregående sida

Psst! Nya API:er är på väg inför 2021! Håll utkik här för mer info.

LargenTemps API

Vill du använda LargenTemps data i din applikation? Använd då vårt öppna API - ingen autentisering krävs!

API:et når du genom att skicka en GET-förfrågan till https://largentemp.pythonanywhere.com/openapi.

Regler för använding av vår data

Tekniska detaljer

Med varje lyckad förfrågning svarar servern med JSON-sträng med följande parametrar:

temperaturedata - Ett flyttal med den senaste temperaturdatan som rapporterats in från LargenTemps temperaturgivare.

latestupdated - Ett JSON-objekt med tre nycklar: två tidsstämplar (servertid och lokal svensk tid) samt en färdig textsträng för den tiden då värdet API:et svarar med rapporterades in (det senaste värdet). LargenTemps temperaturgivare uppdaterar detta värde var femte minut.

statistics (nytt 2020) - Ett JSON-objekt med blandade nycklar och värden som ger utökad statistik angående de värdena som LargenTemp presenterar, bland annat dagens medelvärde.

attribution - Ett JSON-objekt med den text samt länkar du ska använda för att länka tillbaka till LargenTemp. Vill du använda en annan text, vänligen kontakta oss innan.

Behöver du mer?

Om du har några frågor, är ute efter någon annan data som presenteras på LargenTemp eller undrar något annat är du välkommen att maila LargenTemps administratör.

Tillgänglighet

LargenTemps givare är i sjön från och med att vattnet har en temperatur som möjliggör eventuellt underhåll av vår temperaturgivare, tills att vattentemperaturen blir för kallt för detta.

Säsongen 2020 sträcker sig från 21/5 till rimligtvis runt September-Oktober.

API-status och övrig information finns på vår Twitter och på vår statussida.