Tillbaka till föregående sida

LargenTemps API

Vill du använda LargenTemps data i din applikation? Använd då vårt öppna API - ingen autentisering krävs!

API:et når du genom att skicka en GET-förfrågan till https://largentemp.pythonanywhere.com/openapi.

Regler för använding av vår data

Tekniska detaljer

Med varje lyckad förfrågning svarar servern med JSON-sträng med följande parametrar:

temperaturedata - Ett flyttal med den senaste temperaturdatan som rapporterats in från LargenTemps temperaturgivare.

latestupdated - Ett JSON-objekt med tre nycklar: två tidsstämplar (servertid och lokal svensk tid) samt en färdig textsträng för den tiden då värdet API:et svarar med rapporterades in (det senaste värdet). LargenTemps temperaturgivare uppdaterar detta värde var femte minut.

statistics (nytt 2020) - Ett JSON-objekt med blandade nycklar och värden som ger utökad statistik angående de värdena som LargenTemp presenterar, bland annat dagens medelvärde.

attribution - Ett JSON-objekt med den text samt länkar du ska använda för att länka tillbaka till LargenTemp. Vill du använda en annan text, vänligen kontakta oss innan.

Exempelsvar

Nedan hittar du exempel på ett komplett API-svar:


{
  "attribution": {
    "bbcode": "Temperaturdata för Largen tillhandahålls av [url=https://largentemp.pythonanywhere.com]LargenTemp[/url].",
    "html": "

Temperaturdata för Largen tillhandahålls av LargenTemp.

", "text": "Temperaturdata för Largen tillhandahålls av LargenTemp (https://bit.ly/largentemp)." }, "latestupdated": { "local": "2022-06-04 18:04:27.130897+02:00", "server": "2022-06-04 16:04:27.130897+00:00", "string": "Senast uppdaterad för 3 minuter sedan" }, "statistics": { "today_high": 22.875, "today_high_ts": "2022-06-04 17:32", "today_low": 20.4375, "today_low_ts": "2022-06-04 18:04", "today_mean": 21.267857142857142, "today_median": 20.8125, "value_count_today": 7 }, "temperaturedata": 20.4 }

Använd API:et i Python

Nytt 2022! LargenTemp har skapat ett färdigt bibliotek så att du enkelt kan integrera LargenTemp-data i dina Python-projekt. Instruktioner finns att hitta här.

Använd API:et i Home Assistant

Nytt 2022! LargenTemp har skapat ett flöde i Node:Red som du kan importera med hjälp av Node:Red-pluginet i Home Assistant. Instruktioner och flödets innehåll finns att hitta här!

Behöver du mer?

Om du har några frågor, är ute efter någon annan data som presenteras på LargenTemp eller undrar något annat är du välkommen att maila LargenTemps administratör.

Tillgänglighet

LargenTemps givare är i sjön från och med att vattnet har en temperatur som möjliggör eventuellt underhåll av vår temperaturgivare, tills att vattentemperaturen blir för kallt för detta.

Säsongen brukar sträcka sig från slutet av maj/början av Juni till runt September-Oktober.

API-status och övrig information finns på vår Twitter och på vår statussida.