Privacy Policy

Svenska

Angående LargenTemp och Google Assistant-appen

LargenTemp lagrar ingen personlig identifierbar data om dig eller dina surfvanor. Företaget som hanterar servrarna som LargenTemp körs på (PythonAnywhere) lagrar ditt IP-nummer i temporära loggfiler av webbsäkerhetsskäl. Ett IP-nummer kan inte identifiera din exakta plats och varken LargenTemp eller serverägarna kommer försöka spåra ditt IP-nummer. Endast LargenTemp och PythonAnywhere har tillgång till dessa filer. Med andra ord lagar LargenTemp inga personliga data.

English

Regarding LargenTemp and our Google Assistant app

LargenTemp does not store any personally identifiable data about you or your browsing habits. The company that manages the servers that LargenTemp runs on (PythonAnywhere) stores your IP-number in log files for web security reasons. An IP-number can not determinate your exact location and LargenTemp nor the server hosting company will attempt to track your IP-number. In other words: LargenTemp does not store any personal data.

English translation of button text: To LargenTemp's homepage